Padim da Graça

Series

Birth records

Books (13/40) Dates  
Batismos 1617 – 1664 UM-ADB  
Batismos 1665 – 1707 UM-ADB  
Batismos 1707 – 1725 UM-ADB  
Batismos 1725 – 1747 UM-ADB  
Batismos 1747 – 1777 UM-ADB  
Batismos 1777 – 1807 UM-ADB  
Batismos 1807 – 1844 UM-ADB  
Batismos 1844 – 1877 UM-ADB  
Batismos 1878 – 1883 UM-ADB  
Batismos 1884 – 1889 UM-ADB  
Assentos de baptismos 1886-01-03 – 1886-12-29 ADVCT  
Assentos de baptismos 1887-01-02 – 1887-12-21 ADVCT  
Assentos de baptismos 1888-01-08 – 1888-12-30 ADVCT  
Assentos de baptismos 1889-01-16 – 1889-11-16 ADVCT  
Batismos 1890 – 1895 UM-ADB  
Assentos de baptismos 1890-02-01 – 1890-11-18 ADVCT  
Assentos de baptismos 1891-02-08 – 1891-12-02 ADVCT  
Assentos de baptismos 1892-01-26 – 1892-12-08 ADVCT  
Assentos de baptismos 1893-01-02 – 1893-11-29 ADVCT  
Assentos de baptismos 1894-01-04 – 1894-12-31 ADVCT  
Assentos de baptismos 1895-01-17 – 1895-12-26 ADVCT  
Batismos 1896 – 1900 UM-ADB  
Assentos de baptismos 1896-02-09 – 1896-12-13 ADVCT  
Assentos de baptismos 1897-01-03 – 1897-12-05 ADVCT  
Assentos de baptismos 1898-02-12 – 1898-12-29 ADVCT  
Assentos de baptismos 1899-01-19 – 1899-12-12 ADVCT  
Assentos de baptismos 1900-01-01 – 1900-12-30 ADVCT  
Batismos 1901 – 1906 UM-ADB  
Assentos de baptismos 1901-01-03 – 1901-12-25 ADVCT  
Assentos de baptismos 1902-01-04 – 1902-12-14 ADVCT  
Assentos de baptismos 1903-01-04 – 1903-12-17 ADVCT  
Assentos de baptismos 1904-01-01 – 1904-12-19 ADVCT  
Assentos de baptismos 1905-01-15 – 1905-12-25 ADVCT  
Assentos de baptismos 1906-01-07 – 1906-12-30 ADVCT  
Batismos 1907 – 1911 UM-ADB  
Assentos de baptismos 1907-01-01 – 1907-12-29 ADVCT  
Assentos de baptismos 1908-01-09 – 1908-12-26 ADVCT  
Assentos de baptismos 1909-01-03 – 1909-12-22 ADVCT  
Assentos de baptismos 1910-01-02 – 1910-12-25 ADVCT  
Assentos de baptismos 1911-01-08 – 1911-03-27 ADVCT  

Marriage records

Books (12/39) Dates  
Casamentos 1614 – 1640 UM-ADB  
Casamentos 1666 – 1706 UM-ADB  
Casamentos 1708 – 1729 UM-ADB  
Casamentos 1729 – 1754 UM-ADB  
Casamentos 1754 – 1807 UM-ADB  
Casamentos 1808 – 1847 UM-ADB  
Casamentos 1847 – 1877 UM-ADB  
Casamentos 1878 – 1883 UM-ADB  
Casamentos 1884 – 1889 UM-ADB  
Assentos de casamentos 1886-04-16 – 1886-09-04 ADVCT  
Assentos de casamentos 1887-01-20 – 1887-10-20 ADVCT  
Assentos de casamentos 1888-02-05 – 1888-12-20 ADVCT  
Assentos de casamentos 1889-08-13 – 1889-08-13 ADVCT  
Casamentos 1890 – 1895 UM-ADB  
Assentos de casamentos 1890-03-03 – 1890-12-24 ADVCT  
Assentos de casamentos 1891-05-06 – 1891-11-15 ADVCT  
Assentos de casamentos 1892-02-03 – 1892-12-12 ADVCT  
Assentos de casamentos 1893-03-01 – 1893-10-30 ADVCT  
Assentos de casamentos 1894-01-04 – 1894-12-02 ADVCT  
Assentos de casamentos 1895-01-06 – 1895-11-04 ADVCT  
Casamentos 1896 – 1900 UM-ADB  
Assentos de casamentos 1896-01-12 – 1896-12-20 ADVCT  
Assentos de casamentos 1897-02-15 – 1897-11-20 ADVCT  
Assentos de casamentos 1898-03-21 – 1898-11-10 ADVCT  
Assentos de casamentos 1899-04-16 – 1899-12-14 ADVCT  
Assentos de casamentos 1900-06-30 – 1900-09-30 ADVCT  
Casamentos 1901 – 1906 UM-ADB  
Assentos de casamentos 1901-02-07 – 1901-12-16 ADVCT  
Assentos de casamentos 1902-02-08 – 1902-05-28 ADVCT  
Assentos de casamentos 1903-05-23 – 1903-09-26 ADVCT  
Assentos de casamentos 1904-01-21 – 1904-11-26 ADVCT  
Assentos de casamentos 1905-01-29 – 1905-12-18 ADVCT  
Assentos de casamentos 1906-01-15 – 1906-11-24 ADVCT  
Casamentos 1907 – 1910 UM-ADB  
Assentos de casamentos 1907-01-23 – 1907-12-09 ADVCT  
Assentos de casamentos 1908-05-21 – 1908-11-28 ADVCT  
Assentos de casamentos 1909-02-08 – 1909-05-27 ADVCT  
Assentos de casamentos 1910-01-16 – 1910-10-22 ADVCT  
Assentos de casamentos 1911 – 1911 ADVCT  

Death records

Books (12/39) Dates  
Óbitos 1614 – 1664 UM-ADB  
Óbitos 1666 – 1707 UM-ADB  
Óbitos 1707 – 1721 UM-ADB  
Óbitos 1722 – 1764 UM-ADB  
Óbitos 1765 – 1807 UM-ADB  
Óbitos 1808 – 1852 UM-ADB  
Óbitos 1852 – 1877 UM-ADB  
Óbitos 1878 – 1883 UM-ADB  
Óbitos 1884 – 1889 UM-ADB  
Assentos de óbitos 1886-01-03 – 1886-12-30 ADVCT  
Assentos de óbitos 1887-01-02 – 1887-11-08 ADVCT  
Assentos de óbitos 1888-01-04 – 1888-12-23 ADVCT  
Assentos de óbitos 1889-01-12 – 1889-12-22 ADVCT  
Óbitos 1890 – 1895 UM-ADB  
Assentos de óbitos 1890-01-05 – 1890-12-29 ADVCT  
Assentos de óbitos 1891-02-02 – 1891-12-28 ADVCT  
Assentos de óbitos 1892-01-03 – 1892-12-15 ADVCT  
Assentos de óbitos 1893-01-01 – 1893-12-15 ADVCT  
Assentos de óbitos 1894-01-26 – 1894-12-29 ADVCT  
Assentos de óbitos 1895-01-18 – 1895-11-16 ADVCT  
Óbitos 1896 – 1900 UM-ADB  
Assentos de óbitos 1896-01-27 – 1896-11-09 ADVCT  
Assentos de óbitos 1897-01-03 – 1897-11-06 ADVCT  
Assentos de óbitos 1898-01-05 – 1898-12-16 ADVCT  
Assentos de óbitos 1899-01-08 – 1899-11-30 ADVCT  
Assentos de óbitos 1900-01-05 – 1900-11-29 ADVCT  
Óbitos 1901 – 1906 UM-ADB  
Assentos de óbitos 1901-01-11 – 1901-12-17 ADVCT  
Assentos de óbitos 1902-01-07 – 1902-12-09 ADVCT  
Assentos de óbitos 1903-01-07 – 1903-11-05 ADVCT  
Assentos de óbitos 1904-02-02 – 1904-12-28 ADVCT  
Assentos de óbitos 1905-03-13 – 1905-12-27 ADVCT  
Assentos de óbitos 1906-02-12 – 1906-12-24 ADVCT  
Óbitos 1907 – 1911 UM-ADB  
Assentos de óbitos 1907-01-25 – 1907-03-04 ADVCT  
Assentos de óbitos 1908-01-21 – 1908-12-28 ADVCT  
Assentos de óbitos 1909-01-07 – 1909-12-18 ADVCT  
Assentos de óbitos 1910-01-04 – 1910-12-08 ADVCT  
Assentos de óbitos 1911-01-03 – 1911-03-06 ADVCT  

Confirmation records

Books (1/1) Dates  
Crismados 1770 – 1770 UM-ADB  

Last will records

Books (2/2) Dates  
Testamentos 1720 – 1803 UM-ADB  
Testamentos 1809 – 1828 UM-ADB