Vila Nova de Milfontes

Series

Birth records

Books (60/60) Dates  
Batismos 1638-07-27 – 1676-01-29 ADBJA  
Batismos 1676-09-15 – 1684-01-14 ADBJA  
Batismos 1682-08-23 – 1718-12-04 ADBJA  
Batismos 1719-01-08 – 1755-01-31 ADBJA  
Batismos 1748-12-22 – 1775-02-27 ADBJA  
Batismos 1775-03-04 – 1813-03-25 ADBJA  
Registos de baptismo 1813 – 1838 TT  
Batismos 1838-01-27 – 1856-02-28 ADBJA  
Batismos 1857-02-12 – 1861-11-29 ADBJA  
Batismos 1862-01-02 – 1862-12-30 ADBJA  
Batismos 1863-01-11 – 1863-12-08 ADBJA  
Batismos 1864-01-04 – 1864-12-12 ADBJA  
Batismos 1865-01-01 – 1865-12-13 ADBJA  
Batismos 1866-01-01 – 1866-12-29 ADBJA  
Batismos 1867-02-03 – 1867-12-22 ADBJA  
Batismos 1868-01-17 – 1868-12-08 ADBJA  
Batismos 1869-01-24 – 1869-11-26 ADBJA  
Batismos 1870-01-18 – 1870-12-18 ADBJA  
Batismos 1871-01-22 – 1871-11-30 ADBJA  
Batismos 1872-01-15 – 1872-12-30 ADBJA  
Batismos 1873-01-05 – 1873-12-25 ADBJA  
Batismos 1874-01-25 – 1874-12-20 ADBJA  
Batismos 1875-01-17 – 1875-12-12 ADBJA  
Batismos 1876-01-09 – 1876-11-26 ADBJA  
Batismos 1877-01-23 – 1877-12-27 ADBJA  
Batismos 1878-01-06 – 1878-12-15 ADBJA  
Batismos 1879-01-30 – 1879-12-28 ADBJA  
Batismos 1880-01-20 – 1880-12-11 ADBJA  
Batismos 1881-01-09 – 1881-12-14 ADBJA  
Batismos 1882-01-30 – 1882-12-31 ADBJA  
Batismos 1883-01-14 – 1883-12-29 ADBJA  
Batismos 1884-02-12 – 1884-12-14 ADBJA  
Batismos 1885-01-08 – 1885-11-01 ADBJA  
Batismos 1886-02-09 – 1886-12-19 ADBJA  
Batismos 1887-01-06 – 1887-11-11 ADBJA  
Batismos 1888-01-01 – 1888-12-16 ADBJA  
Batismos 1889-01-13 – 1889-12-15 ADBJA  
Batismos 1890-01-06 – 1890-12-14 ADBJA  
Batismos 1891-01-06 – 1891-12-06 ADBJA  
Batismos 1892-01-03 – 1892-12-18 ADBJA  
Batismos 1893-01-01 – 1893-12-30 ADBJA  
Batismos 1894-01-26 – 1894-12-26 ADBJA  
Batismos 1895-01-01 – 1895-12-29 ADBJA  
Batismos 1896-01-14 – 1896-12-25 ADBJA  
Batismos 1897-01-10 – 1897-12-19 ADBJA  
Batismos 1898-01-16 – 1898-12-18 ADBJA  
Batismos 1899-01-01 – 1899-10-06 ADBJA  
Batismos 1900-01-21 – 1900-12-02 ADBJA  
Batismos 1901-01-01 – 1901-12-29 ADBJA  
Batismos 1902-01-12 – 1902-12-28 ADBJA  
Batismos 1903-01-11 – 1903-12-06 ADBJA  
Batismos 1904-02-07 – 1904-12-11 ADBJA  
Batismos 1905-02-05 – 1905-12-26 ADBJA  
Batismos 1906-01-28 – 1906-12-31 ADBJA  
Batismos 1907-01-01 – 1907-12-25 ADBJA  
Batismos 1908-01-23 – 1908-11-08 ADBJA  
Batismos 1909-02-21 – 1909-12-26 ADBJA  
Batismos 1910-01-02 – 1910-11-20 ADBJA  
Batismos 1911-01-01 – 1911-11-28 ADBJA  
Batismos 1911-01-01 – 1911-11-28 ADBJA  

Marriage records

Books (54/55) Dates  
Casamentos 1636-02-03 – 1675-10-19 ADBJA  
Casamentos 1678-01-16 – 1690-01-08 ADBJA  
Casamentos 1681-08-10 – 1715-03-03 ADBJA  
Casamentos 1715-09-07 – 1774-10-16 ADBJA  
Casamentos 1775-06-09 – 1861-11-07 ADBJA  
Casamentos 1862-04-03 – 1862-10-06 ADBJA  
Casamentos 1863-01-18 – 1863-12-01 ADBJA  
Casamentos 1864-01-21 – 1864-09-12 ADBJA  
Casamentos 1865-05-06 – 1865-10-09 ADBJA  
Casamentos 1866-01-25 – 1866-11-19 ADBJA  
Casamentos 1867-05-23 – 1867-11-25 ADBJA  
Casamentos 1868-07-29 – 1868-11-19 ADBJA  
Casamentos 1869-07-29 – 1869-12-18 ADBJA  
Casamentos 1870-08-11 – 1870-12-19 ADBJA  
Casamentos 1871-04-27 – 1871-10-19 ADBJA  
Casamentos 1872-03-19 – 1872-10-15 ADBJA  
Casamentos 1873-08-21 – 1873-12-13 ADBJA  
Casamentos 1874-05-14 – 1874-10-27 ADBJA  
Casamentos 1875-01-25 – 1875-11-16 ADBJA  
Casamentos 1876-03-04 – 1876-05-05 ADBJA  
Casamentos 1877-03-01 – 1877-12-13 ADBJA  
Casamentos 1878-01-17 – 1878-08-29 ADBJA  
Casamentos 1879-02-23 – 1879-12-18 ADBJA  
Casamentos 1880-01-07 – 1880-01-07 ADBJA  
Casamentos 1881-01-02 – 1881-10-25 ADBJA  
Casamentos 1882-05-13 – 1882-10-03 ADBJA  
Casamentos 1883-06-10 – 1883-12-17 ADBJA  
Casamentos 1884-03-20 – 1884-12-16 ADBJA  
Casamentos 1885-07-16 – 1885-07-16 ADBJA  
Casamentos 1886-05-17 – 1886-12-13 ADBJA  
Casamentos 1887-02-07 – 1887-10-13 ADBJA  
Casamentos 1888-02-16 – 1888-12-17 ADBJA  
Casamentos 1889-01-06 – 1889-12-05 ADBJA  
Casamentos 1890-02-13 – 1890-06-23 ADBJA  
Casamentos 1891 – 1891 ADBJA  
Casamentos 1892-01-30 – 1892-12-26 ADBJA  
Casamentos 1893-02-11 – 1893-12-24 ADBJA  
Casamentos 1894-01-23 – 1894-06-03 ADBJA  
Casamentos 1895-01-06 – 1895-10-20 ADBJA  
Casamentos 1896-01-11 – 1896-12-30 ADBJA  
Casamentos 1897-07-05 – 1897-07-16 ADBJA  
Casamentos 1898-06-21 – 1898-06-21 ADBJA  
Casamentos 1899-04-20 – 1899-06-23 ADBJA  
Casamentos 1900-02-24 – 1900-10-30 ADBJA  
Casamentos 1901-03-07 – 1901-11-13 ADBJA  
Casamentos 1902-04-10 – 1902-11-06 ADBJA  
Casamentos 1903-01-17 – 1903-12-31 ADBJA  
Casamentos 1904-01-02 – 1904-12-31 ADBJA  
Casamentos 1905-03-06 – 1905-11-27 ADBJA  
Casamentos 1906-05-07 – 1906-12-27 ADBJA  
Casamentos 1907-01-20 – 1907-09-30 ADBJA  
Casamentos 1908-02-20 – 1908-11-12 ADBJA  
Casamentos 1909-02-18 – 1909-11-30 ADBJA  
Casamentos 1910-01-15 – 1910-12-31 ADBJA  
Casamentos 1911 – 1911 ADBJA  

Death records

Books (57/57) Dates  
Óbitos 1636-01-20 – 1663-01-05 ADBJA  
Óbitos 1663-05-07 – 1695-06-05 ADBJA  
Óbitos 1695-08-16 – 1736-08-05 ADBJA  
Óbitos 1736-08-12 – 1775-02-12 ADBJA  
Óbitos 1775-05-06 – 1835-12-19 ADBJA  
Óbitos 1835-12-26 – 1857-08-12 ADBJA  
Óbitos 1857-07-24 – 1861-12-19 ADBJA  
Óbitos 1862-01-01 – 1862-12-05 ADBJA  
Óbitos 1863-01-11 – 1863-12-03 ADBJA  
Óbitos 1864-01-05 – 1864-12-05 ADBJA  
Óbitos 1865-01-01 – 1865-12-31 ADBJA  
Óbitos 1866-01-11 – 1866-12-28 ADBJA  
Óbitos 1867-01-02 – 1867-12-28 ADBJA  
Óbitos 1868-02-01 – 1868-12-25 ADBJA  
Óbitos 1869-01-04 – 1869-12-21 ADBJA  
Óbitos 1870-01-10 – 1870-11-19 ADBJA  
Óbitos 1871-01-04 – 1871-12-27 ADBJA  
Óbitos 1872-02-09 – 1872-12-13 ADBJA  
Óbitos 1873-01-07 – 1873-11-18 ADBJA  
Óbitos 1874-01-04 – 1874-12-18 ADBJA  
Óbitos 1875-01-11 – 1875-12-17 ADBJA  
Óbitos 1876-01-01 – 1876-12-29 ADBJA  
Óbitos 1877-03-09 – 1877-12-29 ADBJA  
Óbitos 1878-01-09 – 1878-12-15 ADBJA  
Óbitos 1879-01-27 – 1879-12-29 ADBJA  
Óbitos 1880-01-11 – 1880-12-04 ADBJA  
Óbitos 1881-01-11 – 1881-11-14 ADBJA  
Óbitos 1882-01-26 – 1882-12-14 ADBJA  
Óbitos 1883-01-02 – 1883-12-20 ADBJA  
Óbitos 1884-02-15 – 1884-12-02 ADBJA  
Óbitos 1885-01-12 – 1885-12-29 ADBJA  
Óbitos 1886-01-15 – 1886-12-23 ADBJA  
Óbitos 1887-01-04 – 1887-12-01 ADBJA  
Óbitos 1888-01-12 – 1888-12-10 ADBJA  
Óbitos 1889-01-11 – 1889-12-22 ADBJA  
Óbitos 1890-01-03 – 1890-12-30 ADBJA  
Óbitos 1891-01-09 – 1891-12-30 ADBJA  
Óbitos 1892-01-07 – 1892-12-25 ADBJA  
Óbitos 1893-01-10 – 1893-12-08 ADBJA  
Óbitos 1894-01-16 – 1894-12-31 ADBJA  
Óbitos 1895-01-03 – 1895-12-10 ADBJA  
Óbitos 1896-01-13 – 1896-12-25 ADBJA  
Óbitos 1897-01-04 – 1897-12-29 ADBJA  
Óbitos 1898-01-03 – 1898-12-29 ADBJA  
Óbitos 1899-03-11 – 1899-11-29 ADBJA  
Óbitos 1900-01-01 – 1900-12-29 ADBJA  
Óbitos 1901-03-03 – 1901-12-22 ADBJA  
Óbitos 1902-01-03 – 1902-12-29 ADBJA  
Óbitos 1903-03-15 – 1903-11-20 ADBJA  
Óbitos 1904-01-19 – 1904-11-29 ADBJA  
Óbitos 1905-01-08 – 1905-12-22 ADBJA  
Óbitos 1906-01-03 – 1906-12-30 ADBJA  
Óbitos 1907-01-08 – 1907-11-30 ADBJA  
Óbitos 1908-03-18 – 1908-10-06 ADBJA  
Óbitos 1909-01-08 – 1909-12-22 ADBJA  
Óbitos 1910-01-05 – 1910-12-22 ADBJA  
Óbitos 1911-01-10 – 1911-02-12 ADBJA  

Birth duplicates

Books (0/35) Dates  
Duplicados de batismos 1860 – 1861 ADBJA  
Duplicados de batismos 1862-01-02 – 1862-12-30 ADBJA  
Duplicados de batismos 1863-01-11 – 1863-12-22 ADBJA  
Duplicados de batismos 1864-01-04 – 1864-12-12 ADBJA  
Duplicados de batismos 1865-01-01 – 1865-12-13 ADBJA  
Duplicados de batismos 1866-01-01 – 1866-12-29 ADBJA  
Duplicados de batismos 1867-02-03 – 1867-12-22 ADBJA  
Duplicados de batismos 1868-01-17 – 1868-12-08 ADBJA  
Duplicados de batismos 1869-01-24 – 1869-11-26 ADBJA  
Duplicados de batismos 1870-01-18 – 1870-12-18 ADBJA  
Duplicados de batismos 1871-01-22 – 1871-11-30 ADBJA  
Duplicados de batismos 1872-01-15 – 1872-12-30 ADBJA  
Duplicados de batismos 1873-01-05 – 1873-12-25 ADBJA  
Duplicados de batismos 1874-01-25 – 1874-12-20 ADBJA  
Duplicados de batismos 1875-01-17 – 1875-12-12 ADBJA  
Duplicados de batismos 1876-01-09 – 1876-11-26 ADBJA  
Duplicados de batismos 1877-01-23 – 1877-12-27 ADBJA  
Duplicados de batismos 1878-01-06 – 1878-12-15 ADBJA  
Duplicados de batismos 1879-01-30 – 1879-12-28 ADBJA  
Duplicados de batismos 1880-01-20 – 1880-12-11 ADBJA  
Duplicados de batismos 1881-01-09 – 1881-12-14 ADBJA  
Duplicados de batismos 1882-01-30 – 1882-12-31 ADBJA  
Duplicados de batismos 1883-01-14 – 1883-12-29 ADBJA  
Duplicados de batismos 1884-02-12 – 1884-12-14 ADBJA  
Duplicados de batismos 1885-01-08 – 1885-11-01 ADBJA  
Duplicados de batismos 1886-02-09 – 1886-12-19 ADBJA  
Duplicados de batismos 1887-01-06 – 1887-11-11 ADBJA  
Duplicados de batismos 1888-01-01 – 1888-12-16 ADBJA  
Duplicados de batismos 1889-01-13 – 1889-12-15 ADBJA  
Duplicados de batismos 1890-01-06 – 1890-12-14 ADBJA  
Duplicados de batismos 1891-01-06 – 1891-12-06 ADBJA  
Duplicados de batismos 1892-01-03 – 1892-12-18 ADBJA  
Duplicados de batismos 1893-01-01 – 1893-12-30 ADBJA  
Duplicados de batismos 1894-01-26 – 1894-12-26 ADBJA  
Duplicados de batismos 1895-01-01 – 1895-12-29 ADBJA  

Marriage duplicates

Books (0/35) Dates  
Duplicados de casamentos 1860 – 1860 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1861 – 1861 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1862-04-03 – 1862-10-06 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1863-01-18 – 1863-12-01 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1864-01-21 – 1864-09-12 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1865-05-06 – 1865-10-09 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1866-01-25 – 1866-11-19 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1866-12-13 – 1866-12-13 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1867-05-23 – 1867-11-25 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1868-07-29 – 1868-11-19 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1869-07-29 – 1869-12-18 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1870-08-11 – 1870-12-19 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1871-04-27 – 1871-10-19 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1872-03-29 – 1872-10-15 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1873-08-21 – 1873-12-13 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1874-04-14 – 1874-10-27 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1875-01-25 – 1875-11-16 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1876-03-04 – 1876-05-05 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1877-03-01 – 1877-12-13 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1878-01-18 – 1878-08-29 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1879-02-23 – 1879-12-18 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1880-01-07 – 1880-12-31 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1881-01-02 – 1881-10-25 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1882-05-13 – 1882-09-03 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1883-06-10 – 1883-12-17 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1884-03-20 – 1884-12-16 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1885-07-16 – 1885-12-30 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1887-01-07 – 1887-10-13 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1888-02-16 – 1888-12-17 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1889-01-06 – 1889-12-05 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1890-02-13 – 1890-06-23 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1892-01-30 – 1892-12-26 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1893-02-11 – 1893-12-24 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1894-01-23 – 1894-06-03 ADBJA  
Duplicados de casamentos 1895-01-06 – 1895-10-20 ADBJA  

Death duplicates

Books (0/35) Dates  
Duplicados de óbitos 1862-01-01 – 1862-12-05 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1863-01-11 – 1863-12-03 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1864-01-05 – 1864-12-05 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1865-01-01 – 1865-12-31 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1866-01-11 – 1866-12-28 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1867-01-02 – 1867-12-28 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1868-01-01 – 1868-11-17 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1869-01-04 – 1869-12-21 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1870-01-10 – 1870-11-19 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1871-01-04 – 1871-12-27 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1872-01-09 – 1872-12-13 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1873-01-07 – 1873-11-18 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1874-01-04 – 1874-12-18 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1875-01-11 – 1875-12-17 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1876-01-01 – 1876-12-29 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1877-03-09 – 1877-12-29 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1878-01-09 – 1878-12-15 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1879-01-27 – 1879-12-29 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1880-01-11 – 1880-12-04 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1881-01-11 – 1881-11-14 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1882-01-26 – 1882-12-14 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1883-01-02 – 1883-12-20 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1884-02-15 – 1884-12-02 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1885-01-12 – 1885-12-29 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1886-01-15 – 1886-12-23 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1887-01-04 – 1887-12-01 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1888-01-12 – 1888-12-10 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1889-01-11 – 1889-12-22 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1890-01-03 – 1890-12-30 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1891-01-09 – 1891-12-30 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1892-01-07 – 1892-12-25 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1893-01-10 – 1893-12-08 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1894-01-16 – 1894-12-31 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1895-01-03 – 1895-12-10 ADBJA  
Duplicados de óbitos 1896-01-01 – 1896-12-31 ADBJA