Mentrestido

Series

Birth records

Books (6/6) Dates  
Assentos de baptismos 1657 – 1710-02-06 ADVCT  
Assentos de baptismos 1709-12-22 – 1737-03-10 ADVCT  
Assentos de baptismos 1737-06-02 – 1774-07-23 ADVCT  
Assentos de baptismos 1774-09-25 – 1808-07-14 ADVCT  
Assentos de baptismos 1808-12-08 – 1890-03-19 ADVCT  
Assentos de baptismos 1890-03-29 – 1911-02-16 ADVCT  

Marriage records

Books (6/6) Dates  
Assentos de casamentos 1662-03-20 – 1708-04-22 ADVCT  
Assentos de casamentos 1708-11-28 – 1756-06-14 ADVCT  
Assentos de casamentos 1758-11-08 – 1775-11-22 ADVCT  
Assentos de casamentos 1776-12-09 – 1879-04-08 ADVCT  
Assentos de casamentos 1879-05-31 – 1898-08-20 ADVCT  
Assentos de casamentos 1902-05-24 – 1910-12-07 ADVCT  

Death records

Books (5/5) Dates  
Assentos de óbitos 1658-01-25 – 1709-11-18 ADVCT  
Assentos de óbitos 1709-12-11 – 1736-05-11 ADVCT  
Assentos de óbitos 1736-05-21 – 1776-04-20 ADVCT  
Assentos de óbitos 1777-03-08 – 1841-01-12 ADVCT  
Assentos de óbitos 1841-02-20 – 1910-10-24 ADVCT  

Last will records

Books (0/2) Dates  
Assentos de testamentos 1720-01-10 – 1756-06-01 ADVCT  
Assentos de testamentos 1756-09-02 – 1784-11-12 ADVCT