Arcozelo

Series

Birth records

Books (12/17) Dates  
Assentos de baptismos 1641-12-27 – 1672-05-03 ADVCT  
Assentos de baptismos 1672 – 1693-04-04 ADVCT  
Assentos de baptismos 1693-04-16 – 1714-08-20 ADVCT  
Assentos de baptismos 1714-09-14 – 1727-03-28 ADVCT  
Assentos de baptismos 1727-03-25 – 1754-07-25 ADVCT  
Assentos de baptismos 1754-08-11 – 1772-12-17 ADVCT  
Assentos de baptismos 1773-01-27 – 1782-06-23 ADVCT  
Assentos de baptismos 1782-07-14 – 1801-02-08 ADVCT  
Assentos de baptismos 1801-07-19 – 1814-04-12 ADVCT  
Assentos de baptismos 1814-04-24 – 1830-04-21 ADVCT  
Assentos de baptismos 1830-04-29 – 1842-04-17 ADVCT  
Assentos de baptismos 1842-04-12 – 1868-12-27 ADVCT  
Assentos de baptismos 1869-01-11 – 1882-08-21 ADVCT  
Assentos de baptismos 1882-01-05 – 1887-12-31 ADVCT  
Assentos de baptismos 1888-01-08 – 1903-12-27 ADVCT  
Assentos de baptismos 1904-01-04 – 1907-12-29 ADVCT  
Assentos de baptismos 1908-01-05 – 1911-03-31 ADVCT  

Marriage records

Books (7/9) Dates  
Assentos de casamentos 1641-11-04 – 1672-05-15 ADVCT  
Assentos de casamentos 1672-07-25 – 1704-12-28 ADVCT  
Assentos de casamentos 1704-01-04 – 1722-03-30 ADVCT  
Assentos de casamentos 1722-04-08 – 1770-11-17 ADVCT  
Assentos de casamentos 1771-01-11 – 1802-08-26 ADVCT  
Assentos de casamentos 1803-02-27 – 1831-02-21 ADVCT  
Assentos de casamentos 1831-06-05 – 1882-12-21 ADVCT  
Assentos de casamentos 1882-01-08 – 1900-12-24 ADVCT  
Assentos de casamentos 1901-01-17 – 1911-02-18 ADVCT  

Death records

Books (6/8) Dates  
Assentos de óbitos 1640-10-15 – 1669-05-02 ADVCT  
Assentos de óbitos 1672-12-09 – 1696-02-06 ADVCT  
Assentos de óbitos 1696-10-06 – 1720-05-03 ADVCT  
Assentos de óbitos 1720-07-05 – 1797-07-25 ADVCT  
Assentos de óbitos 1797-07-30 – 1851-08-20 ADVCT  
Assentos de óbitos 1851-09-04 – 1897-12-30 ADVCT  
Assentos de óbitos 1898-01-03 – 1907-12-19 ADVCT  
Assentos de óbitos 1908-01-06 – 1911-03-18 ADVCT  

Last will records

Books (1/1) Dates  
Assentos de testamentos 1727-11-26 – 1806-07-06 ADVCT