Serdedelo

Series

Birth records

Books (3/11) Dates  
Assentos de baptismos 1577-05-22 – 1614-03-23 ADVCT  
Assentos de baptismos 1614-05-12 – 1663-04-15 ADVCT  
Assentos de baptismos 1663-05-13 – 1688-07-14 ADVCT  
Assentos de baptismos 1688-09-09 – 1711-10-25 ADVCT  
Assentos de baptismos 1711-11-15 – 1735-06-03 ADVCT  
Assentos de baptismos 1735-07-08 – 1752-02-27 ADVCT  
Assentos de baptismos 1752-03-24 – 1803-02-22 ADVCT  
Assentos de baptismos 1803-03-29 – 1826-03-18 ADVCT  
Assentos de baptismos 1826-09-09 – 1873-12-18 ADVCT  
Assentos de baptismos 1874-01-31 – 1904-12-25 ADVCT  
Assentos de baptismos 1905-01-23 – 1911-03-29 ADVCT  

Marriage records

Books (2/8) Dates  
Assentos de casamentos 1578-09-14 – 1612-08-05 ADVCT  
Assentos de casamentos 1614-11-23 – 1666-03-02 ADVCT  
Assentos de casamentos 1666-04-08 – 1703-05-13 ADVCT  
Assentos de casamentos 1703-10-24 – 1714-08-02 ADVCT  
Assentos de casamentos 1714-08-15 – 1748-09-20 ADVCT  
Assentos de casamentos 1738-09 – 1843-06-03 ADVCT  
Assentos de casamentos 1843-09-06 – 1875-09-29 ADVCT  
Assentos de casamentos 1878-05-12 – 1911-03-13 ADVCT  

Death records

Books (3/7) Dates  
Assentos de óbitos 1614-05-15 – 1665-12-13 ADVCT  
Assentos de óbitos 1666-04-11 – 1701-02-21 ADVCT  
Assentos de óbitos 1701-03-13 – 1714-01-25 ADVCT  
Assentos de óbitos 1714-02-08 – 1741-04-24 ADVCT  
Assentos de óbitos 1741-05-26 – 1830-05-29 ADVCT  
Assentos de óbitos 1830-07-30 – 1881-12-09 ADVCT  
Assentos de óbitos 1882-01-02 – 1911-02-01 ADVCT  

Last will records

Books (0/2) Dates  
Assentos de testamentos 1721-02-01 – 1741-04-01 ADVCT  
Assentos de testamentos 1739-06-03 – 1763-01-02 ADVCT