Ouguela

Series

Birth records

Book Dates  
Registos de baptismos 1645 – 1714 ADPTG  
Registos de baptismos 1714 – 1757 ADPTG  
Registos de baptismos 1757 – 1780 ADPTG  
Registos de baptismos 1780 – 1802 ADPTG  
Registos de baptismos 1803 – 1822 ADPTG  
Registos de baptismos 1821-04-16 – 1850-10-03 ADPTG  
Registos de baptismos 1850-12-01 – 1859-12-11 ADPTG  
Registos de baptismos 1860-01-23 – 1860-12-23 ADPTG  
Registos de baptismos 1861-01-13 – 1861-10-27 ADPTG  
Registos de baptismos 1862-04-13 – 1862-04-27 ADPTG  
Registos de baptismos 1863-01-18 – 1863-12-25 ADPTG  
Registos de baptismos 1864-01-10 – 1864-11-13 ADPTG  
Registos de baptismos 1865-01-15 – 1865-12-08 ADPTG  
Registos de baptismos 1866-01-07 – 1866-11-25 ADPTG  
Registos de baptismos 1867-05-11 – 1867-11-24 ADPTG  
Registos de baptismos 1868-04-12 – 1868-12-25 ADPTG  
Registos de baptismos 1869-01-10 – 1869-11-28 ADPTG  
Registos de baptismos 1870-01-23 – 1870-11-27 ADPTG  
Registos de baptismos 1871-02-12 – 1871-11-12 ADPTG  
Registos de baptismos 1872-02-18 – 1872-12-25 ADPTG  
Registos de baptismos 1873-02-23 – 1873-12-07 ADPTG  
Registos de baptismos 1874-01-18 – 1874-12-13 ADPTG  
Registos de baptismos 1875-01-24 – 1875-11-14 ADPTG  
Registos de baptismos 1876-01-01 – 1876-10-08 ADPTG  
Registos de baptismos 1877-05-13 – 1877-12-25 ADPTG  
Registos de baptismos 1878-02-24 – 1878-12-18 ADPTG  
Registos de baptismos 1879-04-20 – 1879-12-25 ADPTG  
Registos de baptismos 1880-04-04 – 1880-12-05 ADPTG  
Registos de baptismos 1881-01-06 – 1881-12-18 ADPTG  
Registos de baptismos 1882-02-19 – 1882-11-26 ADPTG  
Registos de baptismos 1883-01-21 – 1883-09-16 ADPTG  
Registos de baptismos 1884-02-03 – 1884-11-08 ADPTG  
Registos de baptismos 1885-04-12 – 1885-11-01 ADPTG  
Registos de baptismos 1886-04-25 – 1886-09-12 ADPTG  
Registos de baptismos 1887-01-30 – 1887-11-01 ADPTG  
Registos de baptismos 1888-02-12 – 1888-08-19 ADPTG  
Registos de baptismos 1889-01-13 – 1889-12-08 ADPTG  
Registos de baptismos 1890-02-09 – 1890-12-14 ADPTG  
Registos de baptismos 1891-07-05 – 1891-09-13 ADPTG  
Registos de baptismos 1892-02-28 – 1892-12-25 ADPTG  
Registos de baptismos 1893-01-15 – 1893-12-25 ADPTG  
Registos de baptismos 1894-05-20 – 1894-12-25 ADPTG  
Registos de baptismos 1895-03-17 – 1895-11-03 ADPTG  
Registos de baptismos 1896-02-16 – 1896-12-08 ADPTG  
Registos de baptismos 1897-01-06 – 1897-11-14 ADPTG  
Registos de baptismos 1898-01-09 – 1898-08-28 ADPTG  
Registos de baptismos 1899-02-26 – 1899-12-03 ADPTG  
Registos de baptismos 1900-01-14 – 1900-11-18 ADPTG  
Registos de baptismos 1901-02-17 – 1901-12-29 ADPTG  
Registos de baptismos 1902-01-09 – 1902-10-19 ADPTG  
Registos de baptismos 1903-03-01 – 1903-12-25 ADPTG  
Registos de baptismos 1904-01-31 – 1904-11-13 ADPTG  
Registos de baptismos 1905-03-19 – 1905-11-19 ADPTG  
Registos de baptismos 1906-02-25 – 1906-12-09 ADPTG  
Registos de baptismos 1907-01-06 – 1907-11-10 ADPTG  
Registos de baptismos 1908-05-31 – 1908-06-24 ADPTG  
Registos de baptismos 1909-02-21 – 1909-10-03 ADPTG  
Registos de baptismos 1910-02-06 – 1910-12-25 ADPTG  
Registos de baptismos 1911-01-29 – 1911-03-12 ADPTG  

Marriage records

Book Dates  
Registos de casamentos 1625 – 1674 ADPTG  
Registos de casamentos 1674 – 1728 ADPTG  
Registos de casamentos 1729 – 1783 ADPTG  
Registos de casamentos 1784 – 1802 ADPTG  
Registos de casamentos 1803-01-02 – 1842-06-13 ADPTG  
Registos de casamentos 1842-08-13 – 1857-12-02 ADPTG  
Registos de casamentos 1860-12-02 – 1860-12-02 ADPTG  
Registos de casamentos 1861-02-21 – 1861-11-03 ADPTG  
Registos de casamentos 1862-01-05 – 1862-10-14 ADPTG  
Registos de casamentos 1863-03-29 – 1863-10-25 ADPTG  
Registos de casamentos 1864-07-13 – 1864-09-05 ADPTG  
Registos de casamentos 1865-10-04 – 1865-11-10 ADPTG  
Registos de casamentos 1866-06-17 – 1866-11-11 ADPTG  
Registos de casamentos 1867-11-10 – 1867-11-10 ADPTG  
Registos de casamentos 1868-09-30 – 1868-09-30 ADPTG  
Registos de casamentos 1869-09-15 – 1869-09-15 ADPTG  
Registos de casamentos 1870-01-16 – 1870-09-17 ADPTG  
Registos de casamentos 1871-01-22 – 1871-07-23 ADPTG  
Registos de casamentos 1872-03-17 – 1872-08-25 ADPTG  
Registos de casamentos 1873-01-26 – 1873-01-26 ADPTG  
Registos de casamentos 1874-02-25 – 1874-02-25 ADPTG  
Registos de casamentos 1875-09-01 – 1875-09-01 ADPTG  
Registos de casamentos 1876-04-02 – 1876-07-02 ADPTG  
Registos de casamentos 1877-06-10 – 1877-09-19 ADPTG  
Registos de casamentos 1878-06-20 – 1878-06-20 ADPTG  
Registos de casamentos 1879-03-16 – 1879-03-16 ADPTG  
Registos de casamentos 1880-12-13 – 1880-12-13 ADPTG  
Registos de casamentos 1881-01-15 – 1881-01-15 ADPTG  
Registos de casamentos 1882-01-18 – 1882-07-30 ADPTG  
Registos de casamentos 1883 – 1883 ADPTG  
Registos de casamentos 1884-08-31 – 1884-10-05 ADPTG  
Registos de casamentos 1885-09-13 – 1885-09-13 ADPTG  
Registos de casamentos 1886-10-03 – 1886-10-10 ADPTG  
Registos de casamentos 1887-01-09 – 1887-11-13 ADPTG  
Registos de casamentos 1888 – 1888 ADPTG  
Registos de casamentos 1889-09-08 – 1889-10-06 ADPTG  
Registos de casamentos 1890-07-02 – 1890-12-14 ADPTG  
Registos de casamentos 1891-09-19 – 1891-09-19 ADPTG  
Registos de casamentos 1892-03-30 – 1892-11-10 ADPTG  
Registos de casamentos 1893 – 1893 ADPTG  
Registos de casamentos 1894-07-22 – 1894-10-21 ADPTG  
Registos de casamentos 1895-04-07 – 1895-06-16 ADPTG  
Registos de casamentos 1896-04-19 – 1896-04-19 ADPTG  
Registos de casamentos 1897 – 1897 ADPTG  
Registos de casamentos 1898-10-02 – 1898-12-11 ADPTG  
Registos de casamentos 1899-03-12 – 1899-03-12 ADPTG  
Registos de casamentos 1900 – 1900 ADPTG  
Registos de casamentos 1901-01-13 – 1901-03-10 ADPTG  
Registos de casamentos 1902 – 1902 ADPTG  
Registos de casamentos 1903-03-18 – 1903-03-18 ADPTG  
Registos de casamentos 1904-02-28 – 1904-10-16 ADPTG  
Registos de casamentos 1905 – 1905 ADPTG  
Registos de casamentos 1906-01-19 – 1906-12-23 ADPTG  
Registos de casamentos 1907 – 1907 ADPTG  
Registos de casamentos 1908 – 1908 ADPTG  
Registos de casamentos 1909 – 1909 ADPTG  
Registos de casamentos 1910 – 1910 ADPTG  
Registos de casamentos 1911 – 1911 ADPTG  

Death records

Book Dates  
Registos de óbitos 1613 – 1673 ADPTG  
Registos de óbitos 1674 – 1725 ADPTG  
Registos de óbitos 1725 – 1756 ADPTG  
Registos de óbitos 1756 – 1800 ADPTG  
Registos de óbitos 1800 – 1831 ADPTG  
Registos de óbitos 1831-09-14 – 1859-12-07 ADPTG  
Registos de óbitos 1860-01-02 – 1860-09-07 ADPTG  
Registos de óbitos 1861-03-25 – 1861-11-21 ADPTG  
Registos de óbitos 1862-01-17 – 1862-11-27 ADPTG  
Registos de óbitos 1863-02-11 – 1863-03-01 ADPTG  
Registos de óbitos 1864-04-25 – 1864-04-25 ADPTG  
Registos de óbitos 1865-03-20 – 1865-11-04 ADPTG  
Registos de óbitos 1866-06-05 – 1866-12-13 ADPTG  
Registos de óbitos 1867-01-19 – 1867-11-13 ADPTG  
Registos de óbitos 1868-10-02 – 1868-12-11 ADPTG  
Registos de óbitos 1869-10-11 – 1869-12-26 ADPTG  
Registos de óbitos 1870-01-29 – 1870-12-19 ADPTG  
Registos de óbitos 1871-08-06 – 1871-11-05 ADPTG  
Registos de óbitos 1872-01-30 – 1872-08-10 ADPTG  
Registos de óbitos 1873-05-22 – 1873-11-29 ADPTG  
Registos de óbitos 1874-03-20 – 1874-04-19 ADPTG  
Registos de óbitos 1875-03-06 – 1875-07-27 ADPTG  
Registos de óbitos 1876-07-24 – 1876-12-05 ADPTG  
Registos de óbitos 1877-03-15 – 1877-11-02 ADPTG  
Registos de óbitos 1878-02-14 – 1878-11-09 ADPTG  
Registos de óbitos 1879-03-15 – 1879-03-15 ADPTG  
Registos de óbitos 1880 – 1880 ADPTG  
Registos de óbitos 1881-03-27 – 1881-12-04 ADPTG  
Registos de óbitos 1882-08-27 – 1882-08-27 ADPTG  
Registos de óbitos 1883-03-08 – 1883-09-15 ADPTG  
Registos de óbitos 1884-09-02 – 1884-10-30 ADPTG  
Registos de óbitos 1885-01-30 – 1885-11-24 ADPTG  
Registos de óbitos 1886-02-06 – 1886-12-22 ADPTG  
Registos de óbitos 1887-05-26 – 1887-11-21 ADPTG  
Registos de óbitos 1888-02-11 – 1888-12-04 ADPTG  
Registos de óbitos 1889-01-05 – 1889-10-24 ADPTG  
Registos de óbitos 1890-03-05 – 1890-10-22 ADPTG  
Registos de óbitos 1891-01-19 – 1891-12-29 ADPTG  
Registos de óbitos 1892-02-12 – 1892-09-20 ADPTG  
Registos de óbitos 1893-01-21 – 1893-12-27 ADPTG  
Registos de óbitos 1894-11-04 – 1894-11-24 ADPTG  
Registos de óbitos 1895-04-30 – 1895-11-06 ADPTG  
Registos de óbitos 1896-01-24 – 1896-09-27 ADPTG  
Registos de óbitos 1897-01-03 – 1897-12-29 ADPTG  
Registos de óbitos 1898-08-20 – 1898-11-06 ADPTG  
Registos de óbitos 1899-01-11 – 1899-08-27 ADPTG  
Registos de óbitos 1900-06-02 – 1900-11-09 ADPTG  
Registos de óbitos 1901-10-28 – 1901-12-11 ADPTG  
Registos de óbitos 1902-04-11 – 1902-09-25 ADPTG  
Registos de óbitos 1903-09-23 – 1903-10-27 ADPTG  
Registos de óbitos 1904 – 1904 ADPTG  
Registos de óbitos 1905-02-02 – 1905-11-25 ADPTG  
Registos de óbitos 1906-01-13 – 1906-11-05 ADPTG  
Registos de óbitos 1907-01-14 – 1907-10-27 ADPTG  
Registos de óbitos 1908-05-04 – 1908-05-04 ADPTG  
Registos de óbitos 1909-12-28 – 1909-12-28 ADPTG  
Registos de óbitos 1910-01-29 – 1910-10-25 ADPTG  
Registos de óbitos 1911-02-24 – 1911-02-24 ADPTG  

Birth duplicates

Book Dates  
Registos de baptismos - Duplicado 1860 – 1860 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1861 – 1861 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1862 – 1862 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1863 – 1863 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1864 – 1864 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1865 – 1865 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1866 – 1866 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1867 – 1867 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1868 – 1868 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1869 – 1869 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1870 – 1870 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1871 – 1871 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1872 – 1872 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1873 – 1873 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1874 – 1874 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1875 – 1875 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1876 – 1876 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1877 – 1877 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1878 – 1878 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1879 – 1879 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1880 – 1880 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1881 – 1881 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1882 – 1882 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1883 – 1883 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1884 – 1884 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1885 – 1885 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1886 – 1886 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1887 – 1887 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1888 – 1888 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1889 – 1889 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1890 – 1890 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1891 – 1891 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1892 – 1892 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1893 – 1893 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1894 – 1894 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1895 – 1895 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1896 – 1896 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1897 – 1897 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1898 – 1898 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1899 – 1899 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1900 – 1900 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1901 – 1901 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1902 – 1902 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1903 – 1903 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1904 – 1904 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1905 – 1905 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1906 – 1906 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1907 – 1907 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1908 – 1908 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1909 – 1909 ADPTG  
Registos de baptismos - Duplicado 1910 – 1910 ADPTG  

Marriage duplicates

Book Dates  
Registos de casamentos - Duplicado 1860 – 1860 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1861 – 1861 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1862 – 1862 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1863 – 1863 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1864 – 1864 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1865 – 1865 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1866 – 1866 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1867 – 1867 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1868 – 1868 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1869 – 1869 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1870 – 1870 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1871 – 1871 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1872 – 1872 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1873 – 1873 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1874 – 1874 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1875 – 1875 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1876 – 1876 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1877 – 1877 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1878 – 1878 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1879 – 1879 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1880 – 1880 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1881 – 1881 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1882 – 1882 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1883 – 1883 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1884 – 1884 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1885 – 1885 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1886 – 1886 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1887 – 1887 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1888 – 1888 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1889 – 1889 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1890 – 1890 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1891 – 1891 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1892 – 1892 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1893 – 1893 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1894 – 1894 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1895 – 1895 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1896 – 1896 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1897 – 1897 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1898 – 1898 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1899 – 1899 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1900 – 1900 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1901 – 1901 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1902 – 1902 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1903 – 1903 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1904 – 1904 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1905 – 1905 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1906 – 1906 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1907 – 1907 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1908 – 1908 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1909 – 1909 ADPTG  
Registos de casamentos - Duplicado 1910 – 1910 ADPTG  

Death duplicates

Book Dates  
Registos de óbitos - Duplicado 1860 – 1860 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1861 – 1861 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1862 – 1862 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1863 – 1863 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1864 – 1864 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1865 – 1865 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1866 – 1866 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1867 – 1867 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1868 – 1868 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1869 – 1869 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1870 – 1870 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1871 – 1871 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1872 – 1872 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1873 – 1873 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1874 – 1874 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1875 – 1875 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1876 – 1876 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1877 – 1877 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1878 – 1878 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1879 – 1879 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1880 – 1880 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1881 – 1881 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1882 – 1882 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1883 – 1883 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1884 – 1884 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1885 – 1885 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1886 – 1886 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1887 – 1887 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1888 – 1888 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1889 – 1889 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1890 – 1890 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1891 – 1891 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1892 – 1892 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1893 – 1893 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1894 – 1894 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1895 – 1895 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1896 – 1896 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1897 – 1897 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1898 – 1898 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1899 – 1899 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1900 – 1900 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1901 – 1901 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1902 – 1902 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1903 – 1903 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1904 – 1904 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1905 – 1905 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1906 – 1906 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1907 – 1907 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1908 – 1908 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1909 – 1909 ADPTG  
Registos de óbitos - Duplicado 1910 – 1910 ADPTG