Quintã de Pêro Martins

Series

Birth records

Books (37/55) Dates  
Registos de baptismo 1730 – 1768 TT  
Registos de baptismo 1768 – 1817 TT  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1817-04-21 – 1865-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1860-01-01 – 1860-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1861-01-06 – 1861-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1862-01-20 – 1862-12-10 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1863-02-02 – 1863-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1864-01-20 – 1864-12-18 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1865-01-08 – 1865-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1866-01-09 – 1866-12-23 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1866-01-09 – 1879-05-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1867-01-02 – 1867-12-08 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1868-01-25 – 1868-11-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1869-02-06 – 1869-12-26 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1870-01-06 – 1870-11-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1871-02-06 – 1871-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1872-01-08 – 1872-12-21 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1874-01-11 – 1874-12-16 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1875-01-06 – 1875-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1876-01-05 – 1876-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1877-01-21 – 1877-11-18 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1878-01-09 – 1878-12-20 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1879-01-20 – 1879-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1880-01-03 – 1880-11-01 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1881-01-03 – 1881-12-18 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1882-01-01 – 1882-12-24 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1883-01-07 – 1883-12-23 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1884-01-12 – 1884-12-21 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1885-01-05 – 1885-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1886-03-04 – 1886-10-13 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1887-01-06 – 1887-06-19 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1888-02-02 – 1888-12-23 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1889-01-05 – 1889-12-04 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1890-01-02 – 1890-11-24 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1891-01-01 – 1891-12-01 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1892-01-08 – 1892-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1893-01-24 – 1893-12-20 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1894-01-21 – 1894-12-20 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1895-01-09 – 1895-12-27 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1896-01-21 – 1896-11-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1897-01-07 – 1897-12-06 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1898-01-06 – 1898-12-14 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1899-01-16 – 1899-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1900-01-12 – 1900-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pero Martins 1901-01-20 – 1901-12-01 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins 1902-01-19 – 1902-12-06 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins 1903-01-04 – 1903-12-23 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins 1904-01-07 – 1904-12-25 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins 1905-01-08 – 1905-12-28 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins 1906-01-06 – 1906-12-22 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins 1907-01-09 – 1907-12-30 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins 1908-01-25 – 1908-12-02 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins 1909-01-10 – 1909-12-29 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins 1910-01-09 – 1910-12-31 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins 1911-01-07 – 1911-03-30 ADGRD  

Marriage records

Books (35/52) Dates  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1776-06-24 – 1873-11-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1860-01-12 – 1860-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1861-01-07 – 1861-11-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1862 – 1862 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1863-02-11 – 1863-02-11 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1864-04-28 – 1864-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1865-06-18 – 1865-11-16 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1866-05-19 – 1866-07-22 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1867-02-04 – 1867-12-08 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1868-08-27 – 1868-09-03 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1869-04-07 – 1869-04-07 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1870-02-16 – 1870-02-16 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1871-02-06 – 1871-11-13 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1872-11-27 – 1872-11-30 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1874-07-27 – 1874-07-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1875-02-03 – 1875-05-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1876 – 1876 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1877-08-20 – 1877-09-05 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1878-01-16 – 1878-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1879-02-02 – 1879-08-13 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1880-06-09 – 1880-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1881-02-23 – 1881-04-16 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1882 – 1882 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1883-02-05 – 1883-10-24 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1884-02-06 – 1884-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1885-01-21 – 1885-04-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1886-01-16 – 1886-11-22 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1887-02-21 – 1887-05-21 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1888-02-13 – 1888-07-12 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1889-01-07 – 1889-01-07 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1890-01-08 – 1890-06-18 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1891-01-15 – 1891-10-06 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1892-02-29 – 1892-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1893-02-01 – 1893-06-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1894-01-18 – 1894-11-19 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1895-01-09 – 1895-09-04 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1896-01-27 – 1896-09-10 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1897-05-17 – 1897-05-17 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1898-02-16 – 1898-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1899-02-04 – 1899-05-15 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1900-02-03 – 1900-11-22 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pero Martins 1901-02-09 – 1901-02-16 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins 1902-08-27 – 1902-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins 1903-01-31 – 1903-07-06 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins 1904-02-10 – 1904-11-12 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins 1905-01-30 – 1905-08-07 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins 1906-01-27 – 1906-11-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins 1907-01-19 – 1907-05-15 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins 1908-02-26 – 1908-07-29 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins 1909-02-03 – 1909-11-27 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins 1910-01-24 – 1910-11-26 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins 1911-01-14 – 1911-03-29 ADGRD  

Death records

Books (24/41) Dates  
Registos de óbito 1730 – 1790 TT  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1777-07-10 – 1858-02-08 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1858-04-23 – 1873-12-08 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1874-02-21 – 1874-12-02 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1875-01-06 – 1875-10-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1876-04-23 – 1876-10-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1877-01-15 – 1877-12-13 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1878-01-28 – 1878-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1879-02-10 – 1879-12-16 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1880-02-04 – 1880-12-19 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1881-01-03 – 1881-12-16 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1882-02-06 – 1882-12-21 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1883-01-16 – 1883-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1884-01-05 – 1884-12-27 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1885-01-16 – 1885-12-12 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1886-01-11 – 1886-12-01 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1887-02-08 – 1887-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1888-02-07 – 1888-12-10 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1889-01-01 – 1889-12-10 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1890-01-08 – 1890-12-06 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1891-02-21 – 1891-08-05 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1892-01-20 – 1892-12-10 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1893-01-07 – 1893-11-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1894-01-31 – 1894-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1895-01-03 – 1895-12-16 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1896-02-29 – 1896-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1897-02-10 – 1897-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1898-02-01 – 1898-11-01 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1899-03-27 – 1899-12-12 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1900-01-14 – 1900-12-23 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pero Martins 1901-01-07 – 1901-12-30 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins 1902-02-03 – 1902-12-21 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins 1903-01-28 – 1903-12-15 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins 1904-03-04 – 1904-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins 1905-01-07 – 1905-12-28 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins 1906-01-14 – 1906-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins 1907-01-16 – 1907-12-15 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins 1908-01-06 – 1908-12-24 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins 1909-02-22 – 1909-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins 1910-02-05 – 1910-12-29 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins 1911-01-09 – 1911-03-27 ADGRD  

Mixed records

Books (2/2) Dates  
Registos mistos 1647 – 1681 TT  
Registos mistos 1680 – 1730 TT  

Birth duplicates

Books (1/52) Dates  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1860 – 1860 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1861 – 1861 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1862 – 1862 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1863 – 1863 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1864 – 1864 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1865 – 1865 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1866 – 1866 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1867 – 1867 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1868 – 1868 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1869 – 1869 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1870 – 1870 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1871 – 1871 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1872 – 1872 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1873-01-08 – 1873-12-11 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1874 – 1874 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1875 – 1875 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1876 – 1876 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1877 – 1877 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1878 – 1878 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1879 – 1879 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1880 – 1880 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1881 – 1881 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1882 – 1882 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1883 – 1883 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1884 – 1884 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1885 – 1885 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1886 – 1886 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1887 – 1887 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1888 – 1888 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1889 – 1889 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1890 – 1890 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1891 – 1891 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1892 – 1892 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1893 – 1893 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1894 – 1894 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1895 – 1895 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1896 – 1896 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1897 – 1897 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1898 – 1898 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1899 – 1899 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1900 – 1900 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1901 – 1901 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1902 – 1902 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1903 – 1903 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1904 – 1904 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1905 – 1905 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1906 – 1906 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1907 – 1907 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1908 – 1908 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1909 – 1909 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1910 – 1910 ADGRD  
Registo de Batismos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1911 – 1911 ADGRD  

Marriage duplicates

Books (0/52) Dates  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1860 – 1860 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1861 – 1861 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1862 – 1862 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1863 – 1863 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1864 – 1864 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1865 – 1865 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1866 – 1866 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1867 – 1867 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1868 – 1868 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1869 – 1869 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1870 – 1870 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1871 – 1871 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1872 – 1872 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1873 – 1873 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1874 – 1874 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1875 – 1875 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1876 – 1876 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1877 – 1877 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1878 – 1878 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1879 – 1879 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1880 – 1880 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1881 – 1881 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1882 – 1882 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1883 – 1883 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1884 – 1884 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1885 – 1885 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1886 – 1886 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1887 – 1887 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1888 – 1888 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1889 – 1889 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1890 – 1890 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1891 – 1891 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1892 – 1892 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1893 – 1893 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1894 – 1894 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1895 – 1895 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1896 – 1896 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1897 – 1897 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1898 – 1898 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1899 – 1899 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1900 – 1900 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1901 – 1901 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1902 – 1902 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1903 – 1903 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1904 – 1904 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1905 – 1905 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1906 – 1906 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1907 – 1907 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1908 – 1908 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1909 – 1909 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1910 – 1910 ADGRD  
Registo de Casamentos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1911 – 1911 ADGRD  

Death duplicates

Books (0/65) Dates  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1860 – 1860 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1860 – 1860 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1861 – 1861 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1861 – 1861 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1862 – 1862 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1862 – 1862 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1863 – 1863 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1863 – 1863 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1864 – 1864 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1864 – 1864 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1865 – 1865 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1865 – 1865 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1866 – 1866 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1866 – 1866 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1867 – 1867 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1867 – 1867 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1868 – 1868 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1868 – 1868 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1869 – 1869 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1869 – 1869 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1870 – 1870 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1870 – 1870 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1871 – 1871 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1871 – 1871 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1872 – 1872 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1872 – 1872 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1873 – 1873 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1874 – 1874 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1875 – 1875 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1876 – 1876 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1877 – 1877 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1878 – 1878 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1879 – 1879 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1880 – 1880 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1881 – 1881 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1882 – 1882 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1883 – 1883 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1884 – 1884 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1885 – 1885 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1886 – 1886 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1887 – 1887 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1888 – 1888 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1889 – 1889 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1890 – 1890 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1891 – 1891 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1892 – 1892 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1893 – 1893 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1894 – 1894 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1895 – 1895 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1896 – 1896 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1897 – 1897 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1898 – 1898 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1899 – 1899 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1900 – 1900 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1901 – 1901 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1902 – 1902 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1903 – 1903 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1904 – 1904 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1905 – 1905 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1906 – 1906 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1907 – 1907 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1908 – 1908 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1909 – 1909 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1910 – 1910 ADGRD  
Registo de Óbitos de Quintã de Pêro Martins - Duplicados 1911 – 1911 ADGRD